GDPR

08.06.2018 16:12

V současné době zpracováváme nový knihovní řád (objeví se na těchto webových stránkách), v návaznosti na něj pak připravíme nové přihlášky a průkazy pro naše klienty. Vše bude probíhat postupně, jak budou čtenáři průběžně přicházet do knihovny.

Jakékoliv změny a novinky včas oznámíme... při půjčování knih a časopisů se nic podstatného nemění.

Jen přibude víc "papírování" :-(.