Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 100 Kč, 50 Kč (děti, důchodci)
Poplatky z prodlení - upomínky nezasíláme
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník Vám na požádání poskytneme v knihovně.