Tzv. amnestie na upomínky

13.08.2021 13:33

Vážení klienti, milí čtenáři, 

jak sami víte, žádné upomínky Vám nezasíláme. V průběhu minulého covidového roku 2020 + letošní rok 2021 jste si půjčili spoustu knih, které jste dosud nevrátili. I když knihovna fungovala v omezeném režimu, tj. půjčovali jsme oknem, chodbou bezkontaktně apod., každý si mohl přijít vybrat - a vrátit!

Prosíme Vás tedy o urychlené vrácení půjčených knih, čekají na ně další zájemci!

Vždy je lepší předem zatelefonovat a domluvit se na vracení i půjčování.

Děkujeme.