Beseda s osmáky naší ZŠ

06.06.2022 14:36

V úterý 3. května 2022 zavítali do knihovny žáci 8. třídy buchlovické základní školy s paní učitelkou Mgr. Vendulou Mikulíkovou, se kterou jsme předběžně naplánovaly program. Žáci se měli seznámit s tím, co obnáší práce knihovníka/knihovnice, protože se brzy budou rozhodovat o svém dalším studiu. Dále jsme si měli povídat o světovém a českém realizmu, o němž se osmáci právě učí. V poslední, „praktické“ části besedy byly připravené papírky k vylosování se jménem spisovatele a jeho knihy, tu pak žáci vyhledávali na regálech.

Setkání probíhalo v úžasně příjemné atmosféře. Ačkoliv se žáků a žákyň sešlo bezmála třicet, chovali se naprosto vzorně, byli pozorní, vnímaví, ale také spontánní při kladení nejrůznějších dotazů.

Práci knihovnice si představovali (tradičně) tak, že jde o celodenní pročítání časopisů, popíjení kávy apod. Zkrátka pohoda. Když potom viděli hlavní dokumenty knihovny, tj. přírůstkové a úbytkové seznamy, s nimiž se neustále pracuje, postupně měnili názor… Tyto seznamy se psávaly ručně, zapisovala se každá nová kniha (přírůstkové číslo, autor, název, vydavatel, rok vydání,…), zatímco každá vyřazená kniha se musela odepsat v úbytkovém seznamu. V současnosti je obrovským pomocníkem počítač: přírůstkové i úbytkové seznamy se tisknou, zakládají do složek, ale i tak se veškeré vyřazené a v počítači odepsané knihy musí „ručně“ vyškrtávat z úbytkových seznamů, těch ručně psaných i těch nově vytištěných.

Další činností je evidence nových knih do počítače. Ve Zlínském kraji funguje ojedinělý systém nákupu knih v rámci celé České republiky. Jde mj. o regionální funkce, ty pro knihovny Uherskohradišťska a Uherskobrodska poskytuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Jde zhruba o 80 knihoven, profesionalizovaných i neprofesionalizovaných.

V „profi“ knihovnách pracují knihovníci/knihovnice většinou na plný úvazek, tj. hlavní pracovní poměr. (S výjimkou Buchlovic, kde je pracovní úvazek jen 24 hodin týdně.) V „neprofi“ knihovnách působí často důchodci/důchodkyně anebo pracovníci z jiných oborů, protože se půjčuje jen několik málo hodin týdně.

Zřizovateli místních knihoven jsou obce. Ty posílají finanční prostředky na nákup nových knih do uherskohradišťské knihovny, která nakupuje knihy „ve velkém“ pro všechny knihovny „profi“ i „neprofi“. Tato spolupráce je oboustranně výhodná. Uherskohradišťská knihovna si od místních/obecních knihoven účtuje 25% z jejich ročního rozpočtu na nové knihy. Zato dostáváme nové knihy již zkatalogizované, obalené, označené signaturou a rovněž o hodně levnější, než kdybychom si je nakupovali sami.

Nové knihy se musí opatřit čárovým kódem, zaevidovat do systému Clavius v počítači, orazítkovat na třech místech (úvodní tiráž, s. 17, konec textu autora). Až potom jsou knihy připravené k půjčování klientům.

Všechny tyto informace byly pro osmáky nové a zřejmě překvapivé. Mluvili jsme i o tom, že nejvíc práce v knihovně bývá přes vánoční svátky. Knihovna je sice zavřená z důvodu čerpání řádné dovolené, ale stále se pracuje – v klidu, bez klientů. Musí se vyplnit každoroční statistický výkaz za uplynulý rok, k němu přiložit dalších cca 5 formulářů s dalšími sledovanými údaji.

Také se obalují knihy, které nám pečlivě opravuje a převazuje paní Dita Špalková. Bohužel nové knihy bývají v současnosti tak nekvalitní, že se často po prvním přečtení rozpadají (viz foto). Nové knihy stojí v průměru 400,- Kč. Cena se stále zvyšuje, kvalita klesá… jak už to bývá téměř u všeho.

Každých pět let se v knihovně provádí revize fondu (inventura). Všechny knihy na regálech se čtečkou načtou do systému. Zde je opět nezastupitelným pomocníkem počítač, který nám sdělí a vytiskne relevantní čísla. Poslední revize v naší knihovně proběhla v roce 2018 s vynikajícím výsledkem. Z cca 12 tisíc knih byly ztracené pouze 4 knihy!!!

Práce v knihovně nespočívá jenom v půjčování knih a časopisů. Na vysokých školách se studují obory informatiky se zaměřením na knihovnictví. Absolventi se potom zabývají třeba digitalizací knih a nejrůznějších dokumentů.

Kromě péče o knižní fond se v knihovně staráme o naše klienty, tj. o registrované čtenáře a neregistrované návštěvníky. Všem poskytujeme informace o knihách, autorech, nabízíme nové knihy, referujeme o nich převážně na základě vlastní četby a orientace v literatuře.

Všechny tyto uvedené činnosti musíme stihnout v pracovní době, tzn. v pondělí, úterý a pátek od 09:00 do 18:00 (s výjimkou polední pauzy).

Po této části besedy jsme se věnovali některým spisovatelům a jejich dílům ze světového realizmu (Ch. Dickens, G. Flaubert, H. de Balzac, M. Twain, M. Dostojevský, L. N. Tolstoj, I. S. Turgeněv a další).

Po dotazech a další diskuzi si žáci vylosovali papírek se jménem autora a knihy. Tyto knihy potom vyhledávali na regálech, vesměs úspěšně.

Vzpomněli jsme i na milé humorné zážitky. Jeden z osmáků navštívil knihovnu spolu s babičkou krátce poté, kdy se vrátil s rodiči z USA. Tenkrát si u nás vypůjčil nějaké knihy pro děti a mládež a zeptal se lámanou češtinou: „Jak to přijde, že vaše knihy v tak dobré kondici?“ Zřejmě se mu to tak jevilo po zkušenostech z USA, kde údajně v knihovnách děti sice můžou cokoliv, ale knihy jsou potrhané, počmárané, ve „špatné kondici“. A tento hoch se najednou objevil v 8. třídě!

Ano, během těch dvou let covidu nám děti odrostly, jsou z nich nyní mladí pánové a slečny.

Tentýž chlapec bryskně vypočítal, že knihovnice přečetla cca 19 tisíc knih, počítáno od 13 let věku dosud při četbě dvou knih týdně.

Toto bylo velmi příjemné a ojedinělé setkání ať už tím, že osmáků bylo početně tolik, ale především proto, s jakým zájmem žáci naslouchali a jakou vytvořili atmosféru.

Těšíme se na další milá setkání v naší knihovně.

Kontakt

Místní knihovna Buchlovice

knihovna@buchlovice.cz

Brněnská 16
Buchlovice
687 08

572 595 809
(v provozní době knihovny)

Vyhledávání na webu

© 2011 Místní knihovna Buchlovice

Vytvořeno službou Webnode