Nové knihy z PČK

08.10.2018 14:24

Naučná literatura  

L. Kořínková: František Gellner

Krásná literatura

B. Hrabal: Křehký dluh / básnění a rané prózy, spisy 1

J. Katalpa: Doupě

Nejen pro maturanty

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb
Cesta z království českého do města Benátek... I., II.                                                    

K. Toman: Sluneční hodiny, Měsíce, Hlas ticha

J. John: Večery na slamníku

M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění

Naučná literatura pro děti a mládež

V. Haškovec, O. Müller: Malované dějiny Evropy

Krásná literatura pro děti a mládež

K. Smolíková: Spolkla mě knihovna

M. Šašek: To je Řecko

M. Šašek: To je Izrael


Tyto knihy českých autorů jsme si vybrali a dostali zdarma v rámci každoroční

akce pro knihovny Projekt Česká knihovna.