Nové knihy z PČK

06.01.2020 11:10

Naučná literatura

K. Pacner: Čtvrtstoletí republiky

P. Šámal a kol.: Literární kronika první republiky 

M. Přibáň a kol.: Český literární samizdat

L. Bobková: Jan Lucemburský

Krásná literatura

B. Hrabal: Ze zápisníku zapisovatele, spisy 6

B. Hrabal: Pojízdná zpovědnice, spisy 7 (tímto máme spisy kompletní)

K. H. Mácha: Máj (nejnovější vydání)

J. Rudiš: Český ráj

A. Cima: Probudím se na Šibuji (český román o japonském snu)

Naučná literatura pro děti a mládež

J. Martínek: Naší republice je 100 let

J. Jůzlová, J. Fixl: Čeští cestovatelé

J. Dvořák: Bydlíme!

Krásná literatura pro děti a mládež

M. Míková, K. Fingerland: Babky

M. Tutschová: Levou zadní

 

Tyto knihy českých autorů jsme si vybrali a dostali zdarma v rámci každoroční akce pro knihovny Projekt Česká knihovna.