Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje

18.06.2018 13:33

Ve středu 13. června 2018 se uskutečnil seminář s panelovou diskuzí na téma Knihovna - věc veřejná. Akce se konala v Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně za účasti zástupců Zlínského kraje, statutárního města Zlína, měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a knihovnických organizací.

Úvodní prezentaci přednesl PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR.

Na základě různých dotazníkových výzkumů, kterých se vždy zúčastnila i naše buchlovická knihovna, vyplynula některá zajímavá fakta: ze zhruba 5000 knihoven v ČR je třetina knihoven po rekonstrukci, třetina zůstává beze změn a v třetině knihoven se, obrazně řečeno, zastavil čas před 50 a více lety...

Tady v Buchlovicích jsme moc rádi, že naše knihovna patří do té první skupiny rekonstruovaných knihoven. Navíc splňujeme současný trend, kdy knihovna je přímo součástí kulturního domu, u nás Československého kulturního centra.

Několik dalších čísel: veřejné knihovny využívá 47% dětí do 15 let a 32% dospělých.

Z cca 6000 obcí v České republice nevynaloží na svoji knihovnu ani korunu 1800 obcí.

Zhruba 93% knihovníků nedosáhne na průměrný plat. Zajímavým ukazatelem je ekonomická hodnota knihovny: hodnotu návštěvy knihovny vyčíslili uživatelé na 742,- Kč.

Samozřejmě knihovny v současné době postupně ztrácejí své výsadní postavení vlivem informačních technologií: rozvoj internetu, přístup k informacím, globalizace vzdělávání, sociální sítě, digitalizace knihovních fondů, komerční služby.

Proto se dnes knihovny stávají především "komunitními centry", kde kromě půjčování knih a časopisů jde také o organizování nejrůznějších akcí. Někdy dochází až k paradoxním situacím, že v knihovně knihu neseženete (pouze na rezervaci, což např. u maturitní četby trvá i několik let), zato ale dostanete 10 e-mailů měsíčně s pozvánkami na akce.

V naší knihovně se snažíme o individuální přístup ke klientům např. tím, že jim připravujeme "balíčky knih na míru" podle jejich čtenářského vkusu, nové knihy, o které je obrovský zájem, "točíme" třeba po týdnu, aby se dostalo na všechny čtenáře apod.

Ve vyspělé západní Evropě je situace knihoven taková, že je financuje převážně stát (u nás v ČR už jenom obce). Na zlínském semináři jsme byli v jedné z prezentací seznámeni s tím, jak fungují např. knihovny v Nizozemsku. Rekonstrukce knihoven tam probíhají mnohem častěji a je to pro architekty velmi prestižní záležitost. Návrhů se účastní občané, politici, děti... jde o to, aby knihovna vyhovovala co největšímu počtu uživatelů. Vlastně už ani nejde o knihovny v pravém slova smyslu, spíš o jakási "multicentra", kde probíhají tvůrčí dílny, knihy nemusí být abecedně seřazeny na regálech, ale jsou volně vystavené na stolech podle témat, děti tam mají spoustu hraček, ba dokonce jsme na fotografiích viděli uprostřed knihovny plážové lehátko a velkou hromadu písku, kde si děti mohou hrát... klasických "papírových" knih je tam pomálu, čtenáři čtou knihy v digitalizované podobě atd.

K nám se (zatím) chodí opravdu pro knihy a doufejme, že nějakou dobu to ještě takto zůstane.