Výsledek revize fondu

30.04.2018 16:02

V měsíci dubnu proběhla v místní knihovně revize
fondu (inventura). V knihovně našeho typu, podle počtu svazků, se revize
konají každých pět let.

Minulá revize v roce 2013 probíhala v době, kdy se knihovna
dvakrát stěhovala, nejdříve do jedné ze tříd na ZŠ, pak zpět do
zrekonstruovaných prostor v budově Československého kulturního centra.

Po revizi 2013 bylo ztracených pouhých 9 knih
z celkového počtu cca 12000 knih.

Tentokrát je výsledek revize ještě lepší, momentálně jsou
"nezvěstné" jenom 4 knihy z celkového počtu 11626 svazků. Na dohledávání
knih je ze zákona lhůta jeden rok. Chybějící knihy se buď omylem "nenačetly" do
výpůjčního protokolu, anebo byly určeny na odpis a "nenačetly" se do úbytků. Je
tedy možné, že některé z těchto 4 knih se ještě objeví...

V každém případě je výsledek revize potěšující a jistě
svědčí i o poctivosti našich čtenářů.

Stále k nám jezdí spousta klientů i z okolních
obcí. Máme čtenáře z Břestku, Tupes, Zlechova, Osvětiman, Vážan, Traplic,
Uh. Hradiště, přestože ve všech obcích fungují místní (obecní) knihovny.

Všem našim čtenářům a návštěvníkům děkujeme za trpělivost
s uzavřením knihovny. Další revize fondu se uskuteční v roce 2023.