Ceník služeb

Registrační poplatek              100,- Kč (platí po dobu 12 měsíců ode dne zaplacení)
Půjčování knih a časopisů     zdarma (pro neregistrované návštěvníky jenom prezenčně)
Přístup na internet                 zdarma
 
 

Kompletní ceník: https://buchlovice.knihovna.cz/_files/200021267-8146381465/0000_Priloha_c._1.pdf