Knihovní řád

 

 Knihovní řád 2018 

Příloha č. 1 Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Buchlovice

Příloha č. 2 Poučení o ochraně osobních údajů (GDPR)