Akce

Městečko Buchlovice je hojně navštěvováno turisty. Nejen kvůli proslulému zámku Buchlovice s nádherným parkem a hradu Buchlovu, ale i díky krásné přírodě a okolí. Proto máme i samostatné Turistické informační centrum (není součástí místní knihovny, jako je tomu ve většině ostatních obcí). TIC se nachází v novém Muzeu Podhradí, v němž se pravidelně konají vernisáže zajímavých a originálních výstav.

V naší obci působí téměř 30 občanských sdružení, takže množství pořádaných akcí a jejich pestrost je opravdu úctyhodná.

Místní knihovna je otevřená pro veřejnost 24 hodin v týdnu a tato doba se kryje s pracovní dobou a úvazkem knihovnice. To znamená, že veškeré akce, porady a školení absolvuje knihovnice ve svém osobním volnu, tj. středy a čtvrtky. Do těchto volných dnů směřujeme i akce pro žáky místní ZŠ nebo pro děti z MŠ, aby se knihovna z důvodu konání akce nemusela zavírat pro veřejnost.

Z tohoto i výše uvedeného vyplývá, že naše knihovna plní především své hlavní poslání, a tím je půjčování knih a časopisů, vyhledávání a poskytování nejrůznějších informací, vytváření příjemného zázemí pro klienty knihovny apod.

Spousta akcí probíhá v rámci Československého kulturního centra (ČSKC), jehož součástí je i naše knihovna.