Historie knihovny

Předchůdci klasické obecní knihovny byly prostory někdejšího Čtenářského spolku Buchlov. Spolek byl druhým nejstarším občanským sdružením v Buchlovicích. Založil jej roku 1869 vlastenecký římskokatolický farář Josef Dvořák za účelem prohlubování vzdělání a poznání místního obyvatelstva. Spolek navázal na jinde vznikající čtenářské spolky, a přidal se tak do sílící fronty sdružení, podporujících národní identitu Čechů a Moravanů vůči rakouskému monarchismu. Členové spolku se pravidelně scházeli, diskutovali, půjčovali si knihy ze své společné knihovny, čítající cca 100 svazků, a hrávali divadlo pro veřejnost.

Sídlem Čtenářského spolku Buchlov byl dům čp. 208 na Suchém řádku. Od roku 1917 v budově sídlila první buchlovické mateřské škola. Zajímavostí je, že Čtenářský spolek Buchlov provozoval v domě od roku 1875 i nálevnu piva a kořalek. Začátkem roku 1914 přesídlil do prostor hostince v panském pivovaru čp. 274. Brzy poté, pro opuštění základního účelu, zanikl.

Historie budovy čp. 16, v níž v současnosti sídlí knihovna, sahá do roku 1888, kdy 2. prosince byl položen základní kámen ke stavbě národní školy. Zakázku získal břestecký rodák Jiří Kovařík, který měl stavební firmu ve Vídni. Původně uvažovaný rozpočet 24 424 zl. snížil na 18 975 zl. Do podzimu 1889 byla již budova postavena a 9. října téhož roku okresní komisí prohlédnuta a schválena. Vyučování bylo zahájeno 10. března 1890 z celkového počtu pěti tříd pouze ve čtyřech třídách, a to z důvodu nedostatku učitelských sil. V tomto školním roce měla škola 320 žáků a v roce 1891 již 447 žáků.

Nevíme přesně, kdy v této budově zahájila svou činnost knihovna. Dochoval se tzv. Podílní list, z něhož vyplývá, že buchlovická knihovna, tehdy Veřejná obecní knihovna Buchlovice, vznikla dne 16. srpna 1923. Knihovna později sídlila v různých prostorách, mj. na Státním zámku Buchlovice, na Místním národním výboru Buchlovice – v prostorách dnešní restaurace U Páva na náměstí čp. 237.

Významným mezníkem v dějinách Místní knihovny Buchlovice byla celková rekonstrukce budovy čp. 16 v rámci přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí Horný Hričov. Vzniklo tak Československé kulturní centrum, které bylo slavnostně otevřeno 9. října 2010. Knihovna se stala součástí centra. Nyní má knihovna dvojnásobnou rozlohu 163 m2, je kompletně vybavená novým nábytkem, kuchyňkou, dětským koutkem, vzniklo 28 studijních míst. I nadále je pro veřejnost k dispozici bezplatný veřejný internet s tiskárnou.

Přibylo oddělení cizojazyčné literatury, které se bude průběžně rozšiřovat. Kromě knih ve slovenštině máme i knihy v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině. Knižní fond je obohacen i o hodnotné knihy darované.

      

          Budova staré školy v roce 1928, dnešní ČSKC a knihovna

           

          Dnes již neexistující budova Čtenářského spolku Buchlov

     

 

 

Kontakt

Místní knihovna Buchlovice

knihovna@buchlovice.cz

Brněnská 16
Buchlovice
687 08

572 595 809
(v provozní době knihovny)

Vyhledávání na webu

© 2011 Místní knihovna Buchlovice

Vytvořeno službou Webnode