Statistika

                                                          

       rok           výpůjčky              registr. čtenáři                  návštěvníci          návštěvy webu

____________________________________________________________________________________________

 

      2010          7420                       307                                 1614                      

      2011          9200                       342                                 2545                        

      2012          9352                       336                                 3209                    

      2013          9376                       352                                 3140       

      2014        10079                       345                                 3466

      2015        10354                       346                                 3701                     

      2016        10168                       314                                 3375                     

      2017          9533                       346                                 3150                      1707

      2018          9475                       311                                 3699                      1823

      2019          9683                       316                                 3607                      1950

      2020          7655                       305                                 2773                      2134

 

Tyto statistické údaje odrážejí celorepublikový pokles počtu uživatelů veřejných knihoven. V současnosti existují spousty knih v elektronické podobě a ty se dají sehnat i jinými způsoby než pouze v knihovnách. V České republice máme zhruba 5000 knihoven, což je nejhustší síť v rámci celé Evropy. Je pochopitelné, že počet uživatelů knihoven postupně klesá.

V covidovém roce 2020 je pokles logický, protože knihovny byly buď úplně zavřené, anebo fungovaly v omezeném režimu.